Bendrosios programos

Raktažodžiai: bendrosios programos

     

  • Galiojančios bendrosios programos iki 2024-08-31: 

               - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,

               - pradinis ugdymas,

               - pagrindinis ugdymas,

               - vidurinis ugdymas.