Bendrosios programos

Raktažodžiai: bendrosios programos

     

  • Galiojančios Bendrosios programos: 

               - ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas,

               - pradinis ugdymas,

               - pagrindinis ugdymas,

               - vidurinis ugdymas.

  •  Atnaujinamų Bendrųjų programų projektai (2022 m.)