Renginių medžiaga

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių* medžiaga

* t.y. renginiai, kurie organizuoti vykdant mokymus pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios trukmė yra ne mažesnė kaip 40 akademinių valandų.