Naujiena

2016-10-23 08:02 | Šaltinis: Bernardinai – švietimas ir ugdymas

Ką daryti, kad vaikų auklėjimas labiau jus suvienytų, o ne išskirtų? Norint subalansuoti savo, kaip partnerių ir tėvų, vaidmenis, reikia išankstinio pasiruošimo ir praktikos. Nesvarbu, ką išgyvenat...

Švietimo aktualijos, metodinė medžiaga, mokymo priemonės ir kt.

Aplinka yra skirta pedagogų kvalifikacijos tobulinimui: tvarkyti savo kompetencijų aplanką, registruotis į renginius.

Ugdymo plėtotės centro organizuojamų renginių kalendorius

Visų renginių kalendorius

Mano kurti planai, pamokos, mokymo(-si) priemonės,  dalyvavimas mokymuose, forumuose, žinutės ir kt.

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje.

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.