Naujiena

2020-10-29 17:10 | Raktažodžiai: konferencija; Šokis; | Šaltinis: Ugdymo sodas

Šokio mokytojų asociacija ir Nacionalinė švietimo agentūra spalio 28 d. organizavo nuotolinį XXIII choreografijos metodinį seminarą-konsultaciją. Seminaro metu buvo kalbama apie meninio ugd...

 

 

 

https://www.emokykla.lt/nuotolinis  - tai NŠA informacinis puslapis mokykloms, kuriame mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir šveitimo įstaigų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui naudingą medžiagą -  

Kilus klausimams, susijusiems su nuotoliniu mokymu ir jo organizavimu, rašyti el.paštu nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt

Priemonės sąrašuose suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą, o pateikiama įvairiais formatais: „Airtable“ lentelėje„Airtable“ galerijoje „Excel“ lentelėje„Google“ skaičiuoklėje.

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla