Naujiena

2020-09-24 19:44 | Raktažodžiai: Skaitmeninės mokymo priemonės; | Šaltinis: Ugdymo sodas

Tęsiame informacinių susitikimų nuotoliniu būdu švietimo bendruomenei ciklą. Susitikimuose verslo įmonės pristato ugdymui skirtas inovacijas, skaitmeninius mokymo įrankius, priemones ir mokymo meto...

 

NŠA atnaujino karantino laikotarpiu sukurtą  informacinį puslapį mokykloms ir kviečia informaciją skaityti Švietimo portale https://www.emokykla.lt/nuotolinis, kuriame mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir šveitimo įstaigų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui naudingą medžiagą. 

Kilus klausimams, susijusiems su nuotoliniu mokymu ir jo organizavimu, rašyti el.paštu nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt

NŠA kviečia susipažinti su skaitmeninių mokymų priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. Kviečiame su sarašais susipažinti Švietimo portale https://www.emokykla.lt/nuotolinis

Priemonės sąrašuose suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Jūsų patogumui sąrašai  pateikiama įvairiais formatais: „Airtable“ lentelėje„Airtable“ galerijoje „Excel“ lentelėje„Google“ skaičiuoklėje.

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla

„... kūrybingumas neužgimsta žmogaus galvoje, bet atsiranda kaip žmogaus minčių ir socialinio-kultūrinio konteksto sąveikos vaisius. Tai daugiau sisteminis, o ne individualus reiškinys.“ M. Csikszentmihalyi