Prisijungimas


INFORMUOJAME

Ugdymo turinio informacinėje sistemoje esanti informacija ir turinys palaipsniui perkeliama į Švietimo portalą https://www.emokykla.lt/

 

Ugdymo turinio informacinėje sistemoje nauji vartotojai neberegistruojami.