Naujiena

2020-09-18 12:55 | Raktažodžiai: Mokymo priemonės; | Šaltinis: Ugdymo sodas

Nacionalinės švietimo agentūros Mokymo priemonių skyrius kviečia skaitmeninių mokymo priemonių kūrėjus, aktyvius mokytojus ir mokinių tėvelius dalintis gerąja patirtimi ir prisidėti pildant skaitme...

 

NŠA atnaujino karantino laikotarpiu sukurtą  informacinį puslapį mokykloms ir kviečia informaciją skaityti Švietimo portale https://www.emokykla.lt/nuotolinis, kuriame mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir šveitimo įstaigų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui naudingą medžiagą. 

Kilus klausimams, susijusiems su nuotoliniu mokymu ir jo organizavimu, rašyti el.paštu nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt

NŠA kviečia susipažinti su skaitmeninių mokymų priemonių sąrašu, rekomenduojamu nuotoliniam mokymui organizuoti. Kviečiame su sarašais susipažinti Švietimo portale https://www.emokykla.lt/nuotolinis

Priemonės sąrašuose suskirstytos pagal ugdymo sritis, dalykus, klases ir mokymo priemonių tipą. Jūsų patogumui sąrašai  pateikiama įvairiais formatais: „Airtable“ lentelėje„Airtable“ galerijoje „Excel“ lentelėje„Google“ skaičiuoklėje.

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

„Mokytojo TV“ –  virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai ras sau vertingos vaizdo informacijos įvairiomis švietimo temomis.

Jei norėtumėte pasidalinti turimais vaizdo medžiagos ištekliais, parašykite:        mokytojotv@nsa.smm.lt

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla

„... kūrybingumas neužgimsta žmogaus galvoje, bet atsiranda kaip žmogaus minčių ir socialinio-kultūrinio konteksto sąveikos vaisius. Tai daugiau sisteminis, o ne individualus reiškinys.“ M. Csikszentmihalyi

Kviečiame apsilankyti Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokykloje. Šiame skyriuje pateikiame metodinę medžiagą mokytojams, naudingų straipsnių ir vaizdo įrašų visiems, norintiems geriau suprasti medijas.

Mūsų tikslas – padėti mokytojams, bibliotekininkams, mokiniams efektyviau naudotis medijomis ir įvairiais kitais informacijos šaltiniais.

 

Vykdant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą siekiama pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

kviečia naudotis Europos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ sukurtais įvairių mokomųjų dalykų 1–8 klasių pamokų veiklų aprašais.