Naujiena

2021-06-11 15:50 | Raktažodžiai: pasaulio pažinimas; automobilizmas; medžiaga pamokai; | Šaltinis: Ugdymo sodas

  Vilniaus humanistinė mokykla kviečia mokytojus naudotis parengta pasaulio pažinimo pamoka (1–4 kl.) „Automobilių istorija“. Pamokoje susipažinsite su rato, garo mašinos, vidaus degimo variklio ir...

 

 

 

https://www.emokykla.lt/nuotolinis  - tai NŠA informacinis puslapis mokykloms, kuriame mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir šveitimo įstaigų vadovai gali rasti nuotoliniam mokymui naudingą medžiagą -  

Kilus klausimams, susijusiems su nuotoliniu mokymu ir jo organizavimu, rašyti el.paštu info@nsa.smm.lt

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Vadovėliai ir jų vertinimas

Vadovėliai

Vadovėlių vertinimas

 

 

 

 

 

 

Norėdami sąrašą papildyti ar pranešti apie neveikiančią nuorodą kreiptis el. paštu vma.sklaida@nsa.smm.lt

Nacionalinė švietimo agentūra pateikia mokyklų vadovams, savivaldybių atstovams ir švietimo programų teikėjams rekomenduojamą mokymų sąrašą, leidžiantį patogiau surasti šiuo metu itin aktualias skaitmeninio raštingumo programas. 

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla