Naujiena

2017-01-20 14:02 | Šaltinis: Bernardinai – švietimas ir ugdymas

2017 m. sausio 26 d. 9 val. VGTU inžinerijos licėjaus (Antakalnio g. 120, Vilnius) 1-4 klasių moksleiviai ketina pagerinti Lietuvos rekordą – sužaisti didžiausiame šachmatų turnyre Lietuvoje. Rengi...

Mieli kolegos,

įgyvendinant ES paramos projektą „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“ buvo sukurta nuotolinio suaugusiųjų mokymosi informacinė sistema (SMIS). Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kviečia visus mokytojus, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo specialistus, kitus švietimo darbuotojus registruotis ir prisijungti prie šios informacinės sistemos www.smis.lt, kartu kurti besimokančią bendruomenę, tobulinti bendrąsias ir dalykines kompetencijas.

Aplinka yra skirta pedagogų kvalifikacijos tobulinimui: tvarkyti savo kompetencijų aplanką, registruotis į renginius.

Ugdymo plėtotės centro organizuojamų renginių kalendorius

Visų renginių kalendorius

Švietimo aktualijos, metodinė medžiaga, mokymo priemonės ir kt.

Mieli mokytojai,

Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, kurią parengė programos Kurk Lietuvai (žr. http://kurklt.lt/) dalyviai. Apklausos tikslas – sužinoti, kaip paslaugų teikėjai (akredituotos kvalifikacijos tobulinimo institucijos) ir vartotojai (pedagogai) vertina pedagogų kvalifikacijos tobulinimo procesus, ir apžvelgti esamą situaciją Lietuvoje. Klausimyną rasite čia...

Dėkojame už dalyvavimą apklausoje.

Mano kurti planai, pamokos, mokymo(-si) priemonės,  dalyvavimas mokymuose, forumuose, žinutės ir kt.

Informacija gamtos mokslų mokytojams

Norime atkreipti dėmesį į cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimą, ženklinimą ir pakavimą (CLP (angl. Classification, Labelling and Packaging)). Verta išsamiai panagrinėti Aplinkos ministerijos kartu su Aplinkos apsaugos agentūra parengtą lankstinuką, plakatą bei CLP piktogramas.