Naujiena

2020-07-13 11:53 | Raktažodžiai: Atvirieji skaitmeniniai ištekliai; | Šaltinis: Ugdymo sodas

Ugdymo turinio informacinės sistemos skiltis „Skaitmeniniai ištekliai“ papildoma atviraisiais skaitmeniniais ištekliais, kurie yra sukurti vykdant projektus ar sukaupti 2020 metų nuotolinio mokymos...

Nacionalinė švietimo agentūra nuotolinio mokymo(-si) laikotarpiu sukūrė  informacinį puslapį mokykloms, kuriame buvo pateikiama aktuali medžiaga nuotoliniam mokymui(-uisi):

Kviečiame naudotis esama informacija ugdymo procese. Kviečiame peržiūrėti skiltis: skaitmeninės priemonės, aplinkos, metodinė medžiaga

Jei kyla klausimų rašykite el. paštu nuotolinis.pagalba@nsa.smm.lt.

 

NŠA kviečia naudotis sąrašu „Skaitmeninės mokymo priemonės nuotoliniam mokymui(si)“ (paskutinį kartą atnaujintas 2020.05.19, xlsx formatu). Vartotojo patogumui sąrašas buvo sukurtas ir leidinio formatu (paskutinį kartą atnaujintas 2020.05.19, pdf formatu);

Dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais NŠA sudarė sąrašą „Skaitmeninės mokymo priemonės, skirtos dirbti nuotoliniu būdu su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais“ (paskutinį kartą atnaujintas 2020.05.08, pdf formatu).

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

„Mokytojo TV“ –  virtuali erdvė, kur visi švietimo sistemos dalyviai ras sau vertingos vaizdo informacijos įvairiomis švietimo temomis.

Kviečiame žiūrėti šiuo metu itin aktualius vaizdo įrašus apie nuotolinį mokymą(si).

Čia viešiname tiek Nacionalinės švietimo agentūros metodininkų, tiek kitų švietimo bendruomenės dalyvių parengtus vaizdo įrašus. Dėkojame visiems, kurie noriai dalijasi savo patirtimi!

Jei norėtumėte pasidalinti turimais vaizdo medžiagos ištekliais, parašykite:        mokytojotv@nsa.smm.lt

Mokyklų tinklai

Visos dienos mokykla

„... kūrybingumas neužgimsta žmogaus galvoje, bet atsiranda kaip žmogaus minčių ir socialinio-kultūrinio konteksto sąveikos vaisius. Tai daugiau sisteminis, o ne individualus reiškinys.“ M. Csikszentmihalyi

Kviečiame apsilankyti Medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokykloje. Šiame skyriuje pateikiame metodinę medžiagą mokytojams, naudingų straipsnių ir vaizdo įrašų visiems, norintiems geriau suprasti medijas.

Mūsų tikslas – padėti mokytojams, bibliotekininkams, mokiniams efektyviau naudotis medijomis ir įvairiais kitais informacijos šaltiniais.

 

Vykdant Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą siekiama pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

kviečia naudotis Europos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ sukurtais įvairių mokomųjų dalykų 1–8 klasių pamokų veiklų aprašais.