Vadovėliai

Čia rasite informacijos apie ugdymo procese tinkamus naudoti vadovėlius.

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazė