Mokinių, turinčių SUP, ugdymas

← Grįžti į „Bendrosios programos“

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Šiuo metu yra atnaujinamos Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos ir rengiamos rekomendacijos apie jų pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams.

Kviečiame sekti informaciją www.mokykla2030.lt

 

Bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijos specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymui