Apie Ugdymo sodą

 

Ugdymo plėtotės centro direktoriaus įsakymas dėl ugdymo turinio informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

Ugdymo turinio informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ nuostatai

Apie Ugdymo sodą

Ugdymo sodas – interaktyvi mokytojui skirta aplinka, kurioje jis dirba, ieško informacijos ir bendrauja. Informacinėje sistemoje mokytojas planuoja ugdymą procesą, savo kvalifikacijos tobulinimą, pildo kompetencijų aplanką.

Ugdymo sodas naudingas ir mokiniams (atliekantiems užduotis), mokyklos administracijos atstovams (peržiūrintiems ir tvarkantiems savo mokyklos duomenis) bei savivaldybių ir švietimo ministerijos specialistams (peržiūrintiems duomenis ir ataskaitas savivaldybių ir nacionaliniu lygiu).

Ugdymo sodas sukurtas įgyvendinant projektus: „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ (projekto Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-008) ir „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ (projekto Nr. VP1–2.2-ŠMM-02-V-01–009).