Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimas

Mokėjimo mokytis vertinimo ir įsivertinimo instrumentas (MMKVI) skirtas 5–8 klasių mokiniams įsivertinti ir tobulinti mokėjimo mokytis kompetencijos nuostatas bei gebėjimus.

Mokiniai, naudodamiesi skaitmeninio MMKVI įrankiais galės:

  • įsivertinti mokėjimo mokytis gebėjimus ir sužinoti, kaip juos galima tobulinti;
  • išsiaiškinti, kokios asmeninės savybės jiems padeda mokytis, o kokios trukdo, ir į tai atsižvelgdami pasirinkti tinkamiausius mokymosi būdus;
  • išsikelti mokymosi tikslus ir planuoti mokymąsi;
  • stebėti ir fiksuoti mokymosi pažangą;
  • apmąstyti mokymosi patirtį, sėkmę ir tobulintinas sritis.

Mokytojams MMKVI turėtų padėti išsiaiškinti, kaip mokiniai supranta savo mokymosi procesą, kokios yra jų nuostatos ir kokie gebėjimai organizuoti savo mokymąsi. Tai išsiaiškinę mokytojai galėtų lengviau įžvelgti mokymo ir mokymosi problemas, priimti pagrįstus sprendimus, kaip tobulinti ugdymo procesą. Metodinėse rekomendacijose mokytojams ir naudotojo vadove patariama, kaip naudotis instrumento įrankiais. 

http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi