Duomenų apsaugos pareigūnai

Įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus, Ugdymo plėtotės centre yra paskirti duomenų apsaugos pareigūnai.

Jeigu norite susisiekti su duomenų apsaugos pareigūnu, turite klausimų, susijusių su asmens duomenų saugos užtikrinimu, prašome kreiptis elektroniniu paštu pareigunas@upc.smm.lt, arba telefonu +370 5 210 9821.