Kur rasti vykusių PKT renginių medžiagą?

Raktažodžiai: pedagogų kvalifikacijos tobulinimas

 

Nacionalinės švietimo agentūros organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių* medžiagą galima rasti skiltyje „Renginių medžiaga“. 

* t.y. renginiai, kurie organizuoti vykdant mokymus pagal patvirtintą kvalifikacijos tobulinimo programą, kurios trukmė yra ne mažesnė kaip 40 akademinių valandų.