Metodinė medžiaga

Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai, 2014 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Ugdymo plėtotės centro atlikto tyrimo tikslas -nustatyti kvalifikacijos tobulinimo įtaką Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų praktinei veiklai. Tyrimo uždaviniai sprendžiami atliekant Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose dirbančių mokytojų apklausą. Medžiaga atspindėta lentelėse ir diagramose.

Tyrimo ataskaitą parengė dr. Albinas Kalvaitis
Ugdymo plėtotės centras, 2014