Metodinė medžiaga

Metodinis leidinys, skirtas tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų dalykinėms kompetencijoms tobulinti

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

1-oje leidinio dalyje (matematika) - teorinė dalis, kuri parašyta remiantis moksline literatūra ir patirtimi. Praktinėje dalyje pateikiami ugdymo pavyzdžiai. Pateikiami kompetencijomis grįstų veiklų aprašymai, integruotų pamokų pavyzdžiai, ilgalaikiai namų darbai, uždaviniai, kurie reikalauja gilesnio požiūrio ir žinių, ugdymo galimybes. Dalinamasi ir mokinių kūrybiniais darbais, mokytojų praktikių patarimais.

2-oje leidinio dalyje (informatika) - mokytojams pateikiama teorinė ir praktinė medžiaga – patarimai ir pavyzdžiai, apibendrintai ir koncentruotai aptariami projekto mokymų dalyvių veiklų aprašai, iliustruojami praktiniais pavyzdžiais, pastebėjimais, rekomendacijomis. Pristatomi sėkmingo mokymosi veiklų įgyvendinimo pavyzdžiai, kuriais sutiko pasidalinti mokytojai praktikai.

Leidinys parengtas įgyvendinant ESF projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Pr. Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), 2022 m.