Metodinė medžiaga

Patarimai pedagogams. Kaip vizualinės priemonės padeda mažinti vaikų, turinčių įvairiapusių raidos sutrikimų, nepageidaujamo elgesio apraiškas

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šiame leidinyje pateikiama nepageidaujamo elgesio keliamų sunkumų apžvalga, nepageidaujamo elgesio požymiai, aptariami veiksniai, darantys įtaką tokiam elgesiui, ir strategijos, padėsiančios sumažinti jo apraiškas.

Leidinį parengė Inga Budrytė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.