Metodinė medžiaga

Patarimai pedagogams. Kaip parengti individualų pagalbos planą vaikams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Leidinyje pateikiami teoriniai pagrindai ir praktinės rekomendacijos, kaip sudaryti individualų pagalbos planą, į ką atkreipti dėmesį, kad mokiniui būtų užtikrinamas ugdymas, maksimaliai orientuotas į jo poreikius, individualius ypatumus, gebėjimus ir įgūdžius, šeimos lūkesčius ir mokyklos galimybes.

Leidinį parengė Loreta Grikainienė. Vilnius, 2022 m. Parengta įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Įtraukiojo ugdymo galimybių plėtra, I etapas“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-707-03-0001.