Metodinė medžiaga

Veiklos aprašas „Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su vynuogine sraige“. 3-4kl. (pritaikoma ir 1-2 kl.)

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Aprašas „Bestuburių tyrinėjimas. Pažintis su vynuogine sraige“ – tai išsamūs patarimai mokytojui, nusakantys gamtamokslinių tyrimų žingsnius ir procedūras, padedantys pasirinkti priemones ir saugiai jomis naudotis, gauti rezultatus, leidžiančius daryti pagrįstas išvadas. Apraše rasite įvadinę dalį, padėsiančią suprasti, kam aprašas yra skirtas, mokinio veiklos lapą ir medžiagos rengėjų kreipimąsi į mokytoją su aprašo paaiškinimu.

Kad mokykloje visos „Gamtamokslinės spintos“ priemonės kuo lengviau būtų naudojamos, parengti 27 veiklų aprašai, kurie Metodinės medžiagos saugykloje randami su raktiniu žodžiu „gamtamokslinė spinta“.

Aprašai sukurti vykdant ESF projektą „Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Nacionalinė švietimo agentūra.