Metodinė medžiaga

Leidinys „Konsultacijos dėl pasiekimų vertinimo kaitos“

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-04-27

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Leidinys išleistas remiantis 2019 ir 2020 m. vykusiomis ŠMSM konsultacijomis su Europos Komisija ir kitų ES narių ekspertais. Konsultacijų tikslas - stiprinti į mokymąsi orientuotą vertinimo kultūrą mokyklose ir skatinti reikalingus sisteminius pokyčius Lietuvos švietimo sistemoje.

Vakarų kolegos, remdamiesi savo nacionaline patirtimi, patarė ir teikė Lietuvai grįžtamąją informaciją dėl pagalbos mokytojams integruojant formuojamąjį vertinimą į pamokų praktiką, mokyklos atliekamo vertinimo moderavimo sistemos sukūrimo, reikalavimų viduriniam išsilavinimui įgyti ir priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkos pakeitimo, vertinimo pertvarkos procesų planavimo ir kitais klausimais. Leidinys 2021 m.