Metodinė medžiaga

Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrąja programa

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Nr. 16 susitikimo PASITARKIME, KOLEGA medžiaga skirta aptarti ugdymo turinio atnaujinimui ir ugdymo praktikai aktualią temą „Socialinio, emocinio, sveikatos, lytiškumo, rengimo šeimai ugdymo ir žmogaus saugos Bendrosios programos įgyvendinimas ir santykis su Lietuvių kalbos ir literatūros Bendrąja programa“. Diskusijoje dalyvavo, teikė siūlymus ir dėl ugdymo turinio atnaujinimo tarėsi mokytojai – praktikai, aukštųjų mokyklų atstovai, Bendrųjų programų atnaujintojai, NŠA projektų darbuotojai, kviestiniai svečiai, visi, kuriems rūpi ugdymo turinio atnaujinimo klausimai.