Metodinė medžiaga

Veiksniai lemiantys nacionalinės Darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2021-04-14

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Norint pasiekti darnaus vystymosi nustatytų UNESCO tikslų būtina visai žmonijai glaudžiai bendradarbiauti ir ieškoti tinkamų sprendimų. Mokyklos vaidmuo siekiant darnaus vystymosi tikslų taip pat labai svarbus siekiant gerovės. Darnaus vystymosi tikslai – svarbi integruojamoji tarpdalykinė tema atnaujinamame ugdymo turinyje. Pavilovič-Jančis A. (2019) magistro darbas skirtas DVT problematikai atskleisti. Darbo tikslas – nustatyti veiksnius, lemiančius nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.