Metodinė medžiaga

Sveiki pusryčiai „Virė, virė košę“

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2020-12-31

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

2 pamokų 3 klasei, orientuotų į sveiką mitybą, ciklo aprašas su naudota mokymo(si) medžiaga.
Tarpdalykinė integracija: dailė ir technologijos, integruota sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programa, pasaulio pažinimas.
Veikla vykdyta Šiaulių Dainų progimnazijoje įgyvendinant Nacionalinės švietimo agentūros ir viešosios įstaigos „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ socialinės partnerystės programą „Valgyk protingai" (mitybos ir sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimo stiprinimas). Autorė –Rasa Blekaitienė.