Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys

ATVIRŲJŲ SKAITMENINIŲ IŠTEKLIŲ RINKINYS

Kilus klausimams dėl skaitmeninių mokymo priemonių veikimo rašykite el. pašto adresu smp.pagalba@nsa.smm.lt.

Atsakingi asmenys:  Nacionalinės švietimo agentūros specialistai Vaidotas Kinčius ir Dainius Linauskas.

Skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinės medžiagos rinkinys skirtas bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir skirtingų dalykų mokytojams. Prie skaitmeninių išteklių pateikiamos jų anotacijos, nurodomi tipai ir formatas. Mokymo objektai žymimi trumpiniu MO. Išteklius galima filtruoti pagal jų interaktyvumą ir dalyką.