Skaitmeninių priemonių rinkinys

SKAITMENINIS UGDYMO TURINYS, METODINIAI PATARIMAI

Šiame skaitmeninių mokymo priemonių (SMP) ir metodinių patarimų rinkinyje įvairių dalykų mokytojai ras naudingų nuorodų, kur šaltiniai pateikiami įvairiu formatu - nuo *.pdf iki interaktyvių mokymo (si) objektų. SMP sukurtos įgyvendinant įvairius projektus, patalpintos įvairiose svetainėse.

Metodinius patarimus, skirtus konkrečiam dalykui, rasite prie dalyko, o paskutiniame skyriuje yra metodiniai patarimai bendrosioms kompetencijoms ar integruotiems dalykams ugdyti.

Rinkinys bus nuolat atnaujinamas.

 

  Skaitmeninių mokymo priemonių rinkinys