Kinas mokyklai

KINO EDUKACIJOS UGDYMO BAZĖ

Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kurios prioritetas – nacionalinis kinas. Jos tikslas – skatinti naudoti filmus mokymo procese, suvokti kiną kaip atskirą informacijos šaltinį, pritaikant kiną naudoti įvairių disciplinų pamokose. KEUB sudaro trys filmų programos, skirtos trims amžiaus  grupėms. Kiekvienam filmui parengta metodinė medžiaga.

Kino kelionė „RADVILIADA” – tai naujas lietuviškas filmas, kuriame susitinka dabartis ir viduramžių didikų Lietuva. Europai itin svarbūs, tačiau ne kiekvienam šiuolaikiniam lietuviui žinomi istoriniai faktai pateikti vaidybiniuose epizoduose apie Radvilos Juodojo Reformacijos steigimą LDK bei net dvejus metus trukusią piligriminę Radvilos Našlaitėlio kelionę į Jeruzalę.

 

Dokumentinis filmas „Dėdė Chackelis“ – tai pasakojimas apie kalbininko Chackelio Lemcheno (1904–2001) gyvenimą, jo ištvermės, orumo ir intelekto pergalę prieš genocidą, priespaudą ir asmeninę tragediją. Filme skamba žydų liturginė muzika ir žydų liaudies dainos, rodoma filmuota archyvinė medžiaga, kuri supažindina su įvykiais, lėmusiais Lietuvos ir Europos istoriją bei paties Ch. Lemcheno ir jo šeimos likimą.

Dokumentinis filmas „Raudonieji metai“ sukurtas Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato iniciatyva, įgyvendinant Europos Komisijos remiamos programos „Europa piliečiams“ 4 – ąjį veiksmą „Gyvoji Europos atmintis“. Filmo režisierius – Jonas Ohman. Filmas pasakoja apie trijų Baltijos šalių pirmosios sovietų okupacijos laikotarpį.

Istorinis dokumentinis filmas „Nepaprasta auka“, skirtas pasipriešinimo kovų pradininkui, partizanų vadui, pulkininkui Juozui Vitkui-Kazimieraičiui atminti, pristatytas šių metų vasarą. Filme tikslūs ir informatyvūs istorikų pasakojimai persipina su autentiškais ir labai asmeniškais šeimos narių liudijimais. Mokant laisvės kovų istorijos per istorijos ir pilietinio ugdymo pamokas, šis filmas gali būti naudojamas kaip papildoma mokymo priemonė.

Pašnekovai: Arvydas Anušauskas, Algis Kašėta, dr. Darius Juodis, Juozo Vitkaus sūnūs Rimgaudas ir Liudas, vaikaičiai Linas Vitkus ir Gintaras Vitkus. Savo prisiminimais dalijasi Juozo Vitkaus kovos draugas, partizanas Juozas Jakavonis-Tigras.

Filmą kūrė viešoji įstaiga „Švietimo standartas“ (2017 m.).