Mokymo priemonė

Laimė

← Grįžti į sąrašą

Šis mokymosi objektas skatina susimąstyti, kokią prasmę moraliniame gyvenime įgauna laimė. Nagrinėjama laimės, kaip aukščiausiojo gėrio, samprata pradedant graikų eudemonija, hedonizmu, stoicizmu ir baigiant britų utilitarine ir amerikiečių pragmatine laimės interpretacija. Mokiniai kviečiami diskutuoti apie laimę su profesore, filosofijos mokslų daktare Jūrate Baranova-Rubavičiene. Šis mokomasis objektas sukurtas įgyvendinant Europos struktūrinių fondų finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“. Jis yra skaitmeninės mokymo priemonės doriniam ugdymui (http://smp2014do.ugdome.lt/) dalis.

Pradėti

Detali informacija

Dalykas

Dorinis ugdymas (etika)

Klasės

11, 12

Kalba

lietuvių

Autorius

UAB „Šviesa“

ID numeris

LTLOM 344

Platintojas

Autorių turtinės teisės

Ugdymo plėtotės centras. Licencija leidžia kitiems remiksuoti, keisti ir kurti kūrinio pagrindu nekomerciniais tikslais, su sąlyga, kad nurodoma autorystė ir naujieji kūriniai licencijuojami identiškomis sąlygomis http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Mokama

Ne

Techniniai reikalavimai

Nėra

Pasiekimai

Bendroji programa

  • Filosofinė etika (11,12 kl.)

Veiklos sritys

  • Įsisąmoninta tapatybė ir saviugda: Aš – Asmuo
  • Gyvenimo įprasminimas pasaulyje:­ Aš ir prasmė

Gebėjimai

  • 1.1. Susipažinęs, kas yra filosofinė etika, mokinys geba įvertinti, kiek jam pačiam yra svarbu ir įdomu mokytis šio dalyko ir analizuoti, kuo grįstas filosofinis mąstymas
  • 4.4. Mąstydamas apie gyvenimo prasmę, geba nurodyti įvairius gyvenimo įprasminimo tikslus (materialistiniai, hedonistiniai, humanistiniai – asmens tobulėjimo, etiniai, kultūriniai, religiniai) ir įvertinti konkrečias vertybes pagal šiuos tikslų prasmingumo lygmenis

Žinios ir supratimas

  • Faktinis žinojimas: mokinys susipažįsta ir gali apibūdinti tam tikros etinės pozicijos mąstytojus (pavyzdžiui, hedonistus, stoikus, skeptikus, dzenbudistus, eudemonistus, utilitaristus, egzistencialistus ir kt.)
  • Faktinis žinojimas: mokinys susipažįsta ir prisimena kai kuriuos iškiliausius antikos, Rytų, krikščionybės ir Naujųjų amžių Vakarų filosofijos klasikus, kurie nagrinėjo etikos klausimus

Panašios mokymo priemonės

{{keyword.name}}, ir {{learningContent.keywords.length-3}} {{(learningContent.keywords.length-3) | caseByNumber:{single:'sco-keywords-single', zero: 'sco-keywords-zero', defaults: 'sco-keywords-default'} }}

Nėra