Metodinė medžiaga

Projekto metodo taikymo pavyzdys lenkų ir anglų k. pamokose. 7 kl

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2019-12-17

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

2019 m. mokytojų parengtoje metodinėje medžiagoje „Nuo rankraščio iki spausdintos knygos“ („Od rękopisu do książki drukowanej“) pateikiami pavyzdžiai projekto, kaip mokymo(si) metodo taikymo, integruojant lenkų ir anglų kalbų pamokas. Tai pat pasirinktas metodas parodo, kaip galima planuoti integruoto kalbinio ugdymo veiklas įvairiose edukacinėse aplinkose stiprinant dalykinės ir bendrąsias kompetencijas. Parengė: Nadežda Rusecka, Malgožata Vasilevska, Danuta Szejnicka