Metodinė medžiaga

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti nacionalinio saugumo ir krašto gynybos temas

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2019-12-27

Raktažodžiai

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Mokomosios medžiagos paskirtis – padėti įvairių dalykų mokytojams įgyvendinti pasirenkamąją programą „Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba” (toliau – Programa). Šioje medžiagoje pateikti įvairiose Lietuvos mokyklose dirbančių mokytojų parengti pamokų planai. Dalis pamokų planų skirta pagrindinės mokyklos 9–10 (I–II gimnazijos) klasėms su siūlomomis galimybėmis integruoti veiklas į artimus dalykus, kita dalis veiklų – pasirenkamajam dalykui 11–12 (III–IV) gimnazijos klasėse.