Metodinė medžiaga

Mokyklų potencialo ir pasirengimo įgyvendinti integruotą informatikos programą pradiniame ugdyme tyrimo ataskaita

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Integruotas informatikos ugdymas pradinėse klasėse – viena iš naujovių, kurią siekiama išbandyti projekte „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ atrinktose mokyklose, o vėliau įgyvendinti visose Lietuvos mokyklose. Tyrimas atliktas taikant kiekybinį metodą apklausos internetu būdu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad pradinių klasių mokytojai jau dabar ugdo mokinių informatikos gebėjimus: bent vienos informatikos srities (Skaitmeninis turinys, Algoritmai ir programavimas, Problemų sprendimas, Duomenys ir informacija, Virtualus komunikavimas, Saugumas ir teisė) mokinių gebėjimus įvairiu dažnumu ugdo net 98 proc. pradinių klasių mokytojų. Tačiau šis ugdymas vyksta nevienodai sistemingai. Daugiau informacijos tyrimo ataskaitoje.
Tyrimas atliktas 2018 m.