Metodinė medžiaga

Idėjos ugdymui: kaip atskleisti medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo temas (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojams)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2018-12-20

Raktažodžiai

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Mokomoji medžiaga parengta remiantis mokytojų, 2018 m. dalyvavusių Ugdymo plėtotės centro organizuotuose seminaruose „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“. Šio leidinio paskirtis – parodyti mokytojui galimybes ir būdus kaip medijų raštingumo ir nacionalinio saugumo tematiką galima integruoti į formalųjį ir neformalųjį ugdymo turinį.