Metodinė medžiaga

Literatūrinis (kultūrinis) ugdymas. Renesansas ir reformacija Europoje ir Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Dalykinės ir metodinės medžiagos elektroniniai šaltiniai

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šioje medžiagoje pateikiama informacija apie vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros dalykinės ir metodinės medžiagos elektroninius šaltinius. Medžiaga parengta remiantis Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269.
Medžiagą parengė D. Binkienė.
Medžiaga parengta 2018 m.