Metodinė medžiaga

Mano abėcėlė. I dalis

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2017-08-31

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Lietuvių kalbos mokymo(si) priemonė "Mano Abecėlė" yra skirta pirmos klasės mokiniams, lankantiems bendrojo ugdymo mokyklą, ugdymo programas vykdančią tautinės mažumos kalba. Ši priemonė padės pirmokui įgyti lietuvių kalbos (klausymo, kalbėjimo, skaitymo ir rašymo) pradmenis, ugdytis socialinius, pilietinius ir kultūrinius gebėjimus, būtinus mokinio visaverčiam asmeniniam ir visuomeniniam gyvenimui, sėkmingam tolesniam mokymuisi, pagrindus.
Mokymo priemonę sudaro dvi dalys.