Metodinė medžiaga

Pamokos Valstybės pažinimo centre. Mokomoji medžiaga

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Pamokos Valstybės pažinimo centre – tai mokomoji medžiaga parengta Ugdymo plėtotės centro iniciatyva ir pastangomis. Jos tikslas: sudaryti mokytojams galimybes vesti pamokas muziejuje, Valstybės pažinimo centre, kurio ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas. Mokomosios medžiagos komplektą sudaro 16 pamokų planų: pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, etikos, tikybos ir pradinio ugdymo.