Metodinė medžiaga

Etiketė – pagrindinė vartotojų informavimo priemonė apie cheminių medžiagų ir mišinių pavojus (plakatas)

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2016-11-28

Nuoroda į dokumentą

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Aplinkos ministerijos kartu su Aplinkos apsaugos agentūra parengtas plakatas, skirtas supažindinti mokinius su cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP – angl. Classification, Labelling and Packaging) piktogramomis.