Metodinė medžiaga

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo rekomenduojamų kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai. 9 (I) klasė

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šioje medžiagoje pateikiama informacija apie pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 9 (I) klasės rekomenduojamų kūrinių tekstų šaltinius. Medžiaga parengta remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46.
Medžiagą parengė D. Binkienė.
Medžiaga parengta 2016 m.