Metodinė medžiaga

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programinių kūrinių tekstų elektroniniai šaltiniai. 9–10 (I–II) klasė

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šioje medžiagoje pateikiama informacija apie pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros 9–10 (I–II) klasės programinių kūrinių tekstų elektroninius šaltinius. Medžiaga parengta remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46.
Medžiagą parengė D. Binkienė.
Medžiaga parengta 2016 m. (atnaujinta 2018 m.)