Metodinė medžiaga

Duomenų apie vadovėlius ir kitas mokymo priemones apibendrinimas, 2016 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

MOKYKLŲ TEIKTI DUOMENYS APIE ĮSIGYTUS VADOVĖLIUS, MOKYMO PRIEMONES IR JIEMS SKIRTAS LĖŠAS 2013, 2014, 2015 M.
Švietimo ir mokslo ministerija apklausė mokyklas, kaip jos per pastaruosius trejus metus panaudojo lėšas, skiriamas vadovėliams ir kitoms mokymo priemonėms įsigyti, kokių priemonių mokykloms trūksta. Ataskaitoje pateikti duomenys apie įsigytų vadovėlių egzempliorių skaičių pagal mokomuosius dalykus, klases, programas, leidyklas.
Į klausimus atsakė 1317 mokyklų ir jų skyrių.