Metodinė medžiaga

Ugdymo programų ir mokymo priemonių analizė, 2012 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Parengus vieningą analizės metodiką, buvo atlikta ugdymo programų ir mokymo priemonių analizė kūrybiškumo ir kūrybinio mąstymo ugdymo aspektu. Atsižvelgiant į teorinės literatūros analizės bei empirinio tyrimo duomenis, išsikeltas tikslas atsakyti į klausimą: ar ir kokiu laipsniu sudaromos prielaidos ugdyti(s) kūrybiškumą ugdymo programose ir mokymo priemonėse. Ši analizė sudarys prielaidas kryptingiau ir tikslingiau planuoti ir rengti kūrybiškumo ugdymo metodiką. Ji taip pat gali padėti mokytojams kritiškai įvertinti turimas priemones, suteikti tam tikrų įžvalgų naujų programų ir mokymo priemonių kūrėjams.
Ši analizė skirta pradinių klasių mokytojams, pagrindinių ir gimnazijos klasių mokytojams – lituanistams, mokyklų administracijai.
Tyrimo vykdytojas: Šiuolaikinių didaktikų centras.
Tyrimą atliko: Rūta Girdzijauskienė, Laima Vincė Sruoginis, Raimonda Jarienė.