Metodinė medžiaga

Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms metodinės rekomendacijos

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Šių metodinių rekomendacijų paskirtis – padėti gamtos mokslų mokytojams integraliai ugdyti mokinių gamtamokslinius ir bendruosius gebėjimus. Siekiant šio tikslo, parengti galimos tiriamosios veiklos pavyzdžių aprašymai – juos mokytojai gali pritaikyti, atsižvelgdami į klasės mokinių pasiekimus, technines galimybes ir kt. Veiklos pavyzdžiai suskirstyti pagal integruotos gamtos mokslų programos 5-8 klasėms specializuotas temas ir remiasi šių temų kontekstais.
Parengtoje metodinėje medžiagoje kiekvienai specializuotai temai pateikiama tiriamosios, projektinės, problemų sprendimo veiklos tikslas, sąvokos, įvardijami ugdomi bendrieji gebėjimai, gamtamoksliniai pasiekimai ir reikalingos priemonės, nurodoma apytikrė trukmė veiklai įgyvendinti.
Parengė: Irmantas Adomaitis, Regina Kaušienė, Margarita Purlienė