Metodinė medžiaga

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pasirinkimas ir naudojimas ugdymo procese Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, 2013 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Tyrime apibūdinami procesai mokykloje, užsakant vadovėlius ir kitas mokymo priemones, išskirti mokyklos metodinių grupių ir jų pirmininkų įtaką šiems procesams. Pateikiami rezultatai, kaip dažnai ir kokiu tikslu vadovėliai bei kitos mokymo priemonės naudojamos pamokoje. Ataskaita susideda iš trylikos skyrių. Tyrimo medžiaga atspindėta lentelėse ir diagramose, priede pateikiama mokyklų metodinių būrelių vadovų tyrimo suminiai duomenys.

Tyrimą atliko: dr. A. Kalvaitis
Ugdymo plėtotės centras, 2013