Metodinė medžiaga

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumas mokinių istorijos pasiekimams, apibrėžtiems bendrosiose programose, ugdyti(s). 2015 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Tyrimo ataskaitoje pristatomos 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumo mokinių istorijos pasiekimams ugdytis analizė. Pateikiamas Lietuvos švietimo dokumentuose ir mokslinėje literatūroje apibrėžiamas vadovėlio vaidmuo ugdymo procese. Aptariami mokslinėje literatūroje išskiriami svarbiausius mokinių istorijos pasiekimai. Pateikiama analizė 5 -10 kl., 5 - 6 kl., 7- 8 kl., 9 – 10 kl., istorijos vadovėlio užduočių rezultatai. Ataskaita susideda iš šešių skyrių. Tyrimo medžiaga atspindėta lentelėse ir diagramose.
Tyrimą atliko: Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, dr. Linas Jašinauskas, Kornelijus Šleževičius, Jelena Žilinska