Metodinė medžiaga

Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių pasiūlos ir tinkamumo naudoti ugdymo procese analizė, 2012 m.

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Analizėje pateikiamas Lietuvoje esančių skaitmeninių mokymo priemonių (SMP) pasiūlos sąrašas, jos suskirstytos į grupes pagal mokomuosius dalykus ir ugdomaisiais veiklos sritis. Pateikiama informacijos suvestinė – „Skaitmeninių mokymo priemonių ir dalykų turinio santykis“. Ataskaita susideda iš trijų dalių ir dviejų priedų.

Ugdymo plėtotės centro projektas „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“