Metodinė medžiaga

Rekomenduojami etnokultūrinio ugdymo siekiniai ir turinio gairės įgyvendinant pradinio ugdymo programas

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2015-12-01

Dokumentas atsisiuntimui

Anotacija

Rekomendacijos skirtos etnokultūrinio ugdymo(si) tobulinimui ir plėtrai įgyvendinant ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas ne tik lietuvių, bet ir švietimo įstaigose, kuriose ugdymas vykdomas tautinės mažumos kalba
Čia pateikiamos etninės kultūros ugdymo bendrosios nuostatos ir samprata, kaip per etninę kultūrą ugdyti vaikų bendrąsias kompetencijas, nurodomi svarbiausi etnokultūrinio ugdymo siekiniai, skirtingo amžiaus tarpsniams rekomenduojamos ugdymo turinio gairės ir veiklos, rekomenduotini folkloro ir kiti kūriniai, priimtiniausios etninės kultūros ugdymo(si) formos ir būdai.