Metodinė medžiaga

Laiškai iš Lietuvos. Kūrybinio rašymo knyga

← Grįžti į sąrašą

Detali informacija

Paskelbimo data

2015-11-03

Nuoroda į dokumentą

Anotacija

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengta lituanistinio ugdymo mokomoji priemonė „Laiškai iš Lietuvos“, skirta dirbti su 10–13 metų mokiniais. Mokymo priemone siekiama mokyti ne tik kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir skatinti kūrybiškumą, padėti mokiniui išmokti kalbos, per ją pažinti tautos pasaulėvaizdį, tapti brandžia, sąmoninga asmenybe.