Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 13 tema: MEDIJOS IR STEREOTIPAI

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Medijos stiprina dominuojančius stereotipus, dažnai kurdamos ir naujus, jose pristatomas požiūris gali imti daryti įtaką mūsų pažiūroms, vertybėms. Plačiai paplitę lyčių, rasiniai, etniniai stereotipai, jie gali turėti įtakos mūsų lūkesčiams bendraujant su skirtingais žmonėmis. Tačiau medijos ne tik gilina stereotipus: dažnai medijų kūrėjai stengiasi ir keisti įsišaknijusias klaidingas nuostatas.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta dorino ugdymo, pilietiškumo pagrindų mokytojams, analizuojant problemas, kurios kyla įvairiai interpretuojant asmens lyčių teises, lygybę, santykius, vaidmenis. Diskusijos apie stereotipinį mąstymą ir stereotipų vaizdavimą medijose, kaip mokiniai elgtųsi susidūrę su rasizmo ir netolerancijos apraiškomis savo aplinkoje, gali būti organizuojamos ir kitose pamokose.

KLASĖ: 9-10; TRUKMĖ: 1-2 PAMOKOS