Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 12 tema: MEDIJOS IR GLOBALIZACIJA

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Sparčiai tobulėjančios technologijos suvaidino esminį vaidmenį globalizacijos procesuose. Kultūrinės ribos išsitrynė, gavome galimybę pažinti kultūras ir gauti žinių, kurių anksčiau negalėjome pasiekti. Deja, globalizacija ne visada stiprina ryšius tarp žmonių. Pasaulis dabar yra labiau fragmentuotas nei anksčiau. Taip vadinama „skaitmeninė atskirtis“ ryški ne tik tarp atskirų valstybių, tačiau ir kiekvienos šalies visuomenės viduje. Pamokos tikslas – apžvelgti, kaip medijos skatina globalizacijos procesus, nagrinėti, kokia medijų įtaka pagrindiniams globalizacijos aspektams.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta etikos, pilietiškumo pagrindų, geografijos mokytojams. Per kitų dalykų – informacinių technologijų, istorijos, ekonomikos – pamokas su mokiniais taip pat galima analizuoti įvairius globalių problemų aspektus ir požiūrius (pvz., skurdo, skaitmeninės atskirties mažinimo ir kt.).

KLASĖ: 9-10; TRUKMĖ: 2-3 PAMOKOS