Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 11 tema: INTERNETAS IR ETIKA

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Kaip ir realiame pasaulyje, virtualioje erdvėje egzistuoja tam tikros bendravimo taisyklės. Naršant, bendraujant, dirbant internete, svarbu paisyti tam tikrų normų, kad nebūtų pažeistos formalios ar bendruomenėje egzistuojančios etikos normos. Kokios jos? Ar jų laikomės? Ar bendraujame etiškai, gerbdami kitus asmenis, ar atsakingai naudojamės ir platiname savo ir kitų asmeninę informaciją? Kas yra asmeninė informacija, informacija apie asmenį? Ar atpažįstame patyčias? Ar žinome, kaip jų išvengti, o susidūrus – kaip atsiliepti? Ar žinome apie skaitmeninės pilietybės etikos reikalavimus?

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų ir informacinių technologijų pamokoms, per kurias mokiniai analizuoja pamatinius asmens poreikius saugumo, priklausomybės, savigarbos, saviraiškos, prasmės ir tikslų siekimo požiūriu.

KLASĖ: 9-10; TRUKMĖ: 2-3 PAMOKOS