Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 10 tema: ŽINIASKLAIDA IR SOCIALINĖS MEDIJOS

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Socialiniai tinklai daro įtaką santykiams tarp žmonių ir vis dažniau atlieka visuomenės informavimo funkciją. Kartais socialiniai tinklai naudojami siekiant pateikti ne tik asmeninę, bet ir oficialią, tarnybinę informaciją. Tačiau per socialines medijas pateikiamos informacijos tikrumo redaktoriai ar moderatoriai netikrina, todėl ją reikėtų vertinti kritiškai.
Kiekvienas socialinių medijų vartotojas taip pat turėtų žinoti pagrindinius principus, kokią informaciją dera skelbti socialiniuose tinkluose.

METODINIAI SIŪLYMAI. Šią pamoką siūloma integruoti į lietuvių kalbos ir literatūros arba dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų pamokas.

KLASĖ: 9−10; TRUKMĖ: 2 PAMOKOS