Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 7 tema: PASAKOJIMAS IR GALIA

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Medijų pranešimai atlieka ne tik informavimo ar estetinę funkciją, bet ir turi galią keisti individo gyvenimą, pasaulėžiūrą, jungti visuomenės narius. Nors dažnai medijų galia suvokiama kaip propagandinės medijų funkcijos išraiška, taip anaiptol nėra. Įvairūs medijų pranešimai gali daryti kur kas įvairesnę įtaką visuomenės gyvenimui.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta pilietiškumo pagrindų, etikos, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Per menų pamokas su mokiniais taip pat gali būti nagrinėjama ir vertinama pasakojimo įtaka, daroma, pavyzdžiui, per populiariąją kultūrą, kitas meninės raiškos formas.

KLASĖ: 9−10; TRUKMĖ: 2-3 PAMOKOS