Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 5 tema: ŽINIASKLAIDA IR ĮSTATYMAI

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Viešojoje erdvėje dažnai kalbama apie problemas, susijusias su spaudos laisve ir žurnalistų teise rinkti informaciją, tačiau mažai diskutuojama apie žurnalistų pareigas ir asmenų, iš kurių žurnalistai gauna informaciją, teises. Rečiau su žiniasklaida bendraujantys asmenys pasimeta, kai juos pradeda kalbinti žurnalistai, netgi nedrįsta atsisakyti, jei nenori su jais kalbėti. Todėl kiekvienam šalies piliečiui aktualu susipažinti su teisės aktais, reglamentuojančiais žurnalisto darbą.

METODINIAI SIŪLYMAI. Šias dvi pamokas siūloma įgyvendinti pilietiškumo pagrindų, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros ar informacinių technologijų mokytojams.

KLASĖ: 9−10; TRUKMĖ: 2 PAMOKOS