Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 8 tema: REKLAMOS PASKIRTIS IR ĮTAKA VISUOMENEI

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Reklama yra kuriama rinkai ir rodoma visuomenėje, kurioje parduodamos ir perkamos prekės. Norint suprasti reklamos vaidmenį visuomenėje reikia atsakyti į šiuos klausimus: ar reklama laikytina neigiamu veiksniu, kuris skatina nereikalingą vartojimą, ar teigiamu veiksniu, kuris padeda transformuoti gamtos išteklius į žmogui skirtas prekes? Ar reklama skatina materializmą – požiūrį, jog daiktai svarbesni už idėjas?

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta lietuvių kalbos ir literatūros, etikos mokytojams siekiant analizuoti reklamos pranešimų poveikį auditorijai. Per pilietiškumo pagrindų pamokas gali būti nagrinėjama socialinių ir politinių reklamų paskirtis ir poveikis auditorijai. Per dailės pamokas nagrinėjamas vizualinių reklamoje naudojamų priemonių poveikis žiūrovams.

KLASĖ: 9-10; TRUKMĖ: 3-4 PAMOKOS