Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 6 tema: ŽINIASKLAIDOS ĮTAKA VISUOMENĖS FORMAVIMUI

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

TEMOS AKTUALUMAS. Žiniasklaida ne tik informuoja visuomenę apie aktualijas, tačiau ir formuoja jos nuomonę apie kultūrinius, socialinius, ekonominius, politinius ir kitokius reiškinius. Šiame procese žurnalistas ne tik tampa mediatoriumi, perduodančiu faktus, ekspertų nuomones ir vertinimus, bet ir asmenybe, atskleidžiančia savo požiūrį, pats to visai nenorėdamas. Skaitant žiniasklaidos turinį derėtų suvokti, kaip žiniasklaida gali daryti įtaką visuomenės raidai.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta pilietiškumo pagrindų, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Kritiškai nagrinėti ir vertinti naujienas mokiniai taip pat gali per dorinio ugdymo, istorijos, geografijos, ekonomikos pamokas pasirinkdami naujieną/publikaciją, artimą dalyko kontekstui.

KLASĖ: 9−10, TRUKMĖ: 2 PAMOKOS