Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 4 tema: ŽINIASKLAIDA IR TIKROVĖ

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Žiniasklaidos pranešimus skaitantys, klausantys ar žiūrintys per televiziją žmonės skundžiasi, kad žurnalistai pateikia „iškreiptą tikrovę“. Tačiau dažnai tai būna ne faktinės klaidos, o tiesiog skaitytojo požiūrio neatitinkanti informacija. Taip nutinka todėl, kad žiniasklaidos vartotojas ir informacijos rengėjas turi skirtingas vertybes, skirtingas sąlygas gauti informaciją, nevienodą vienos ar kitos temos išmanymą, istoriją ir pan.

METODINIAI SIŪLYMAI. Šią pamoką siūloma išbandyti pilietiškumo pagrindų, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Pravedus pirmąją pamoką, mokiniai gali padiskutuoti apie žiniasklaidą ir tikrovę per tikybos, istorijos, geografijos, ekonomikos pamokas pasirinkdami naujienas-pranešimus, artimus dalyko kontekstui.

KLASĖ: 9−10; TRUKMĖ: 3 PAMOKOS