Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 2 tema: KAIP KRITIŠKAI SKAITYTI NAUJIENĄ?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Naujienų skaitymas yra kasdieninė žmonių veikla. Tačiau dažnai jai skiriama ne tiek daug dėmesio ir pastangų, kiek iš tiesų reikėtų, norint tinkamai įvertinti žiniasklaidos priemonėse esančią informaciją. Dėl skaitytojų neatidumo naujienos kartais tampa manipuliacijos įrankiu. Be to, norint kritiškai įvertinti tekstą, reikia turėti ir tam tikrų gebėjimų. Žinant, kokie komponentai sudaro naujieną, kokie reikalavimai jiems keliami ir kaip jie turi būti susieti į bendrą visumą, galima įžvelgti ne tik žmogiškas žurnalisto klaidas, bet ir bandymą manipuliuoti skaitytojo nuomone ir žiniomis.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta pilietiškumo pagrindų, lietuvių kalbos ir literatūros bei etikos mokytojams. Kritiškai nagrinėti ir vertinti naujienas mokiniai taip pat gali per dorinio ugdymo, istorijos, geografijos, ekonomikos pamokas pasirinkdami naujieną, artimą dalyko kontekstui.

KLASĖ: 9-10 TRUKMĖ: 2-3 PAMOKOS