Metodinė medžiaga

Medijų ir informacinis raštingumas. 1 tema: KAIP RENGIAMA NAUJIENA?

← Grįžti į sąrašą

Anotacija

Naujiena yra viena iš svarbiausių informacijos perteikimo priemonių. Mes per trumpą laiką sužinome apie paskiausius mūsų artimos ir tolimos aplinkos įvykius ir reiškinius. Be naujienos, t.y. be pirmutinio pagrindinių įvykių ar reiškinių aprašymo, diskusijos apie vykstančius įvykius ir reiškinius būtų kur kas sunkesnės, netgi neįmanomos. Naujienos sudaro informacijos srautą, be kurio mums būtų sunku arba net neįmanoma suprasti tikrovę. Tad prasminga susipažinti su naujienos sąvoka, suprasti, pagal kokius kriterijus įvykiai bei reiškiniai patenka į naujienų srautą, mokytis, kaip glaustai galima pateikti reikiamą informaciją.

METODINIAI SIŪLYMAI. Ši pamoka skirta lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Per dorinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, ekonomikos, meninio ugdymo pamokas mokiniai gali rašyti naujienas pasirinkdami dalykui artimą turinį.

KLASĖ: 9-10 TRUKMĖ: 2 PAMOKOS